Vážení zákazníci internetový obchod iNakup.sk skončil svoje podnikanie. Svoje prípadne reklamácie zasielajte poštou na adresu: Martin Kianička, Landauova 24, 841 01 Bratislava. Všetky realizované zálohy za tovar budú vrátené. Pre prípadné otázky kontaktujte nás na 0910 968 069